STEM

STEM

De opleidingsvorm STEM krijgt de laatste jaren geheel terecht heel wat media-aandacht.

 

De opleiding STEM (“Science Techonolgy Engineering Mathematics”) is immers een opleidingsvorm waar veel aandacht geschonken wordt aan het ontwikkelen van 21 -eeuwse vaardigheden zoals: het zo zelfstandig mogelijk problemen leren formuleren, analyseren en oplossen, het doeltreffend informatie leren opzoeken, het experimenteren en daaruit de gepaste conclusies trekken, het in groep leren samenwerken, het gebruiken en ontwikkelen van technologie, het leren werken met moderne hulpmiddelen, het gemaakte ontwerp kunnen presenteren, verdedigen, evalueren en bijsturen…

 

Het ontwerpen van een product (= “engineering”) is meestal een complex gegeven. In veel gevallen omvat STEM naast de ontwerpvaardigheden de nodige kennis en integratie van de vakken wiskunde (= “mathematics”), wetenschappen (= “science”) en technologie (= “technology”). Daarnaast wordt voor innovatieve toepassingen ook heel dikwijls een beroep gedaan op het creatieve. In dit geval spreken we van STEAM, waarbij de letter A in het woord verwijst naar “Art”.

 

Op onze campus is de studierichting Industriële Wetenschappen een vijftal jaar geleden, nog meer dan vroeger, omgevormd naar een ware STEM- richting. De leerplannen werden in dit verband volledig herschreven:

-      in het vak “Engineering” (6 lesuren per week in de tweede graad) worden problemen van verschillende aard aangeboden en opgelost. De problemen kunnen zich situeren in tal van domeinen: automotive, bouwkunde, brandbeveiliging, civiele techniek, datacommunicatie, duurzame energie, elektronica, elektrotechniek, industriële automatisering, industriële productontwikkeling, instrumentatie, interieurbouw, klimaattechniek, koeltechniek, life sciences, mechanica, mechatronica, mobiliteit, procestechniek, project management, scheepswerktuigbouw, staalbouw, stedenbouwkunde, telecommunicatie, topografie, vliegtuigbouw, werktuigbouw, …

-      in de (technisch) wetenschappelijke vakken (mechanica, elektriciteit, fysica, chemie, biologie) gaan de leerlingen proefondervindelijk op zoek naar verschillende wetmatigheden. De wetenschappen vormen zo de aanvulling en de link tussen het experiment en de theorie.

 

Terwijl in de tweede graad nog volop wordt ingezet op STEM oriëntatie, wordt in de derde graad geleidelijk de stap gezet naar STEM specialisatie.

 

Enkele voorbeelden van STEM- projecten in STEM – IW:

-      ontwerp en maak een batterijtester of een tester voor afstandsbediening

-      maak en programmeer een verkeerslicht of een alarminstallatie

-      maak en programmeer een automatische slagboom of een schuifpoort

-      ontwerp, teken en print verschillende onderdelen met een 3D- printer

-      ontwerp en maak een toestel voor het opmeten van de luchtkwaliteit of voor het opmeten van de hartslag

-      onderzoek hoe je een interieur functioneler kan inrichten, hoe je landmetingen kan verrichten of de veiligheid in het verkeer kan verbeteren

-      programmeer een robotarm

 

-