Klimaatcoach in de klas

Met Dit project wil de FOD VVVL (Dienst klimaatverandering), in samenwerking met Goodplanet , de leerkrachten en de leerlingen van de derde graad secundair aanmoedigen om : meer te weten te komen over de uitdagingen van klimaatverandering. En m deel te nemen aan het debat over de uitdagingen van klimaatverandering.  En om deel te nemen aan het debat over transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. Samen met de leerlingen onderzocht de klimaatcoach de verschillende pistes om tegen 2050 te evolueren naar een maatschappij die minstens 80 tot 90% minder broeikasgassen uitstoot.