Leerbegeleiding

Omdat het aannemen van een goede studiehouding uitermate belangrijk is om later met succes te kunnen slagen, proberen we elke hierin zo goed mogelijk te begeleiden. Deze begeleiding gebeurt door een hele groep van mensen.

Iedere vakleraar is de eerste begeleider. Hij geeft de leerlingen duidelijke instructies in verband met de te maken opdracht of de te kennen leerstof. Hij geeft ze eveneens tips van hoe ze best een taak kunnen aanpakken of hoe ze het best de leerstof kunnen verwerken en instuderen. Na slechte of tegenvallende resultaten op taken of toetsen kan hij de leerlingen extra ondersteunen en hen remediëringstaken of -toetsen laten maken tijdens de middagstudie.

Een van de leraars vervult de belangrijke taak van klassenleraar. Hij/zij maakt de leerlingen wegwijs op onze school, deelt ze allerhande informatie mee en brengt ze op de hoogte van tal van activiteiten. Hij/zij deelt eveneens de examenregeling mee. Bij de klassenleraar kunnen de leerlingen, in de loop van het schooljaar, ook altijd terecht met allerlei vragen, problemen in verband met hun studies of hun persoonlijke situatie. Een klassenleraar volgt elke leerling van zijn klas van heel nabij op. Hij is in eerste instantie ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas.

Onze school besteedt daarenboven extra aandacht aan de leerbegeleiding. Een werkgroep met o.a. de pedagogisch directeur, de leerlingen- of/en leerbegeleiders en de CLB-medewerker komt wekelijks bijeen om algemene en individuele problemen van bepaalde leerlingen te onderzoeken en te bespreken. In samenwerking met de vakleraar of de klassenleraar of/en de begeleidende klassenraad wordt er gezocht naar een efficiënte begeleiding. De leerlingen- en leerbegeleiders zijn speciaal verantwoordelijk om je vragen en problemen te behartigen.

Bij de leerbegeleiders kunnen de leerlingen terecht indien zij problemen ondervinden met het plannen van hun werk, voor het opstellen van maand-, week- of dagschema’s, voor het ondersteunen bij het verwerken van leerstof, voor het geven van specifieke studietips, voor een extra duwtje in de rug…