Studiekeuzebegeleiding

Tijdens de gehele studieloopbaan worden de leerlingen gevolgd met betrekking tot hun gemaakte studiekeuze.

Voor de leerlingen die (nieuw) instromen in het derde of vijfde jaar tso, worden halverwege oktober tussenproeven georganiseerd. Aan de hand van de resultaten van deze tussenproeven krijgen de leerlingen vroegtijdig zicht op hun functioneren in de (nieuwe) studierichting. Op basis hiervan kunnen leerlingen bevestigd worden in hun gemaakte studiekeuze ofwel opnieuw georiënteerd worden. Bij twijfel volgt er een opvolging na de examens van het eerste trimester.

Na het tweede jaar van de tweede graad moeten de leerlingen een keuze maken voor de te volgen studierichting van de derde graad. Daarom wordt in de loop van het vierde jaar extra aandacht besteed aan de studiekeuzebegeleiding. Dit gebeurt enerzijds door de leerlingen op de hoogte te brengen van de te volgen studierichtingen in de derde graad. Anderzijds brengen we, tijdens een informatieavond, eveneens de ouders hiervan op de hoogte. Vervolgens laten we de leerlingen een studiekeuzeformulier invullen dat voor advies wordt voorgelegd aan enkele leden van de klassenraad. Tot slot brengen we de leerlingen op de hoogte van het advies van deze klassenraad.

Ook na het succesvol voleindigen van de studies (technisch) secundair onderwijs moet er opnieuw gekozen worden. Om de leerlingen hierbij te begeleiden, volgen we een stappenplan. Enerzijds wordt het CLB ingeschakeld om de verschillende mogelijkheden voor te stellen na het secundair onderwijs. Anders stellen wij de leerlingen de mogelijkheden voor binnen onze school. Voor diegenen die wensen verder te studeren, wordt er een bezoek gebracht aan de SID- IN beurs en organiseren wij een infodag waar de leerlingen allerhande cursusmateriaal kunnen inkijken en in contact kunnen komen met oud-leerlingen die momenteel les volgen in het hoger onderwijs. Leerlingen uit de bso- richtingen worden in contact gebracht met de VDAB.

Tot slot buigt een team van kernleerkrachten en de begeleidende klassenraad zich over de mogelijkheden van de leerlingen binnen het huidige en de volgende jaren. De resultaten van deze besprekingen worden aan de leerlingen meegedeeld tijdens een individuele rapportbespreking en met de ouders tijdens een oudercontact. Ons advies wordt eveneens schriftelijk meegedeeld.