Werkgroep VTI-Industrie

De werkgroep VTI-Industrie neemt initiatieven en steunt acties die zoveel mogelijk jongeren laten kennis maken met de opleidingen in Prizma Campus VTI.

De werkgroep is overtuigd dat meer jongeren, ook meisjes, technische opleidingen met succes kunnen volgen en via die opleidingen hun talenten kunnen ontwikkelen . Zo genieten ze niet alleen van een boeiende schooltijd maar werken ze ook aan werkzekerheid en een gelukkige toekomst in een snel evoluerende wereld waarin de technologie een steeds belangrijker rol speelt.

De werkgroep VTI-Industrie bestaat uit volgende leden:
Voorzitter Jean Pierre Debacker, D’Arta
Secretaris Hendrik Vandromme, oud-directeur
Eline Ampe, TVH (tijdelijk vervangen door Nele Vandevyvere)
Steven Delputte, Vandewiele
Pieter De Poorter, Group Monument
Marc De Taevernier, Xicato, Angoma
Dirk Ghekiere, Vandemoortele
Nico Gruyaert, TAC Prizma Campus VTI
Marc Naert, Unilin
Pascal Vanhalst, TVH Equipment
Jan Verbeke, directeur Prizma Campus VTI