Samenwerking met industrie

Prizma Campus VTI heeft een jarenlange traditie van samenwerking met de industrie uit de regio. Al van in de tweede graad maken onze leerlingen kennis met het werkveld waar ze in de toekomst aan de slag zullen gaan.

In elke richting organiseren vakleerkrachten regelmatig bedrijfsbezoeken of komen mensen uit de industrie gastlessen of demo’s geven. Vanaf de derde graad gaan onze leerlingen op stage in regionale bedrijven. Bovendien kunnen wij elk jaar rekenen op mensen uit de industrie om de geïntegreerde proeven van onze laatstejaars te begeleiden en te beoordelen.

Onze goede samenwerking met de industrie werpt haar vruchten af op drie niveaus. Onze leerlingen krijgen de kans het werkveld goed te verkennen en doorheen stages en werkplekleren hun visitekaartje bij bedrijven af te geven. Doordat bedrijven geregeld onze technici in opleiding over de vloer krijgen, kunnen zij jong talent snel opsporen en aanwerven. De school is de derde winnaar. Door onze nauwe contacten met de industrie blijven onze leerkrachten up-to-date en kunnen zij altijd inspelen op de actuele technologische ontwikkelingen.