Pastoraal

Zo staat het beschreven in het opvoedingproject van onze school: in de opvoeding van onze leerlingen willen wij een christelijke visie, die steunt op liefde voor elkaar en medemenselijkheid doorgeven.

Samen met directie, leerkrachten en jongeren probeert onze school een plaats te zijn waar we de ander met geloof, hoop en liefde willen omgeven.
Doorheen eigentijdse en jeugdvriendelijke bezinningsmomenten, bezinningsdagen, bewustmakingsacties en projectwerking, willen wij...
... het samenzijn kansen geven
... samenwerking en de vriendschap stimuleren
... raakpunten vinden om geloof, hoop en liefde aan te brengen
... nadenken over de blijde boodschap die Jezus heeft gebracht.
... kansen bieden tot verdieping tijdens bezinningsmomenten en zoeken naar de diepere betekenis van de dingen
... waarden ontdekken in ons eigen leven
... spiritualiteit in vorm brengen
... eigen zwakheden en verlangens leren kennen.
... optimisme stimuleren
... voorbeelden zijn van christelijk engagement.
... God ter sprake brengen op belangrijke liturgische momenten van het jaar.
... werken aan groepsvorming in de klas
... leerlingen leren delen en verantwoordelijkheid laten opnemen
... in gemeenschap groeien tot volwassenheid.
... bidden dat wij op deze uitdaging durven ingaan…

 

Inleefdagen voor vijfdes in Dominiek Savio, Gits