Met Dit project wil de FOD VVVL (Dienst klimaatverandering), in samenwerking met Goodplanet , de leerkrachten en de leerlingen van de derde graad secundair aanmoedigen om : meer te weten te komen over de uitdagingen van klimaatverandering. En m deel te nemen aan het debat over de uitdagingen van klimaatverandering.  En om deel te nemen aan het debat over transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. Samen met de leerlingen onderzocht de klimaatcoach de verschillende pistes om tegen 2050 te evolueren naar een maatschappij die minstens 80 tot 90% minder broeikasgassen uitstoot. 

  

In de loop van de komende weken bezoeken 430 12-jarigen van basisscholen uit de regio Prizma Campus VTI. De leerlingen maken er op een actieve manier kennis met het industrieel-wetenschappelijk en technisch onderwijs. In elke afdeling van het VTI ervaren ze dat techniek en verbinding hand in hand gaan. ""Verbinden" is trouwens het centrale thema van deze vorm van werkplekleren voor 12-jarigen. Samen met hun leerkrachten hebben de leerlingen hun bezoek in de klas voorbereid. In de verschillende werkplaatsen zetten ze hun verworven technische inzichten om in de praktijk. De 12-jarigen krijgen een uitgelezen kans om hun talent voor techniek te ontdekken en te stimuleren. Het is een belangrijk initiatief in het kader van de studieloopbaanbegeleiding van de leerlingen uit de basisscholen. Wie weet groeit dit talent voor techniek in de toekomst verder uit en grijpen deze leerlingen de kans om volleerde vakmensen te worden. Het initiatief werkt ook verbindend voor het basis- en het secundair onderwijs, een samenwerking die in de toekomst meer en meer gestalte zal krijgen.

7 Fotolassen was vandaag te gast bij Goddeeris HQ waar ze deelnamen aan een demo virtueel lassen gegeven door WELDA NV. 

  

De leerlingen van 6 Houttechnieken nemen deze voormiddag deel aan een demo kleuren en vernissen aangeboden door de firma Debal coatings - Ciranova (Roeselare). Na een korte theoretische uiteenzetting van de verschillende producten werd vlug overgegaan naar de praktijk. Op deze manier kregen de leerlingen een beter inzicht over de verschillende afwerkingsproducten.