TSO Industriële Wetenschappen

STEM - Industriële Wetenschappen 2e graad

Voor wie?

- je bent sterk in wiskunde
- je zoekt graag naar oplossingen voor technische problemen
- je bent (technisch) creatief
- je hebt belangstelling voor (industriële) wetenschappen: mechanica, elektriciteit, elektronica, bouwkunde, energie, mobiliteit, chemie en fysica.
- je hebt belangstelling voor algemene vorming, inclusief talen

Wat leer je?

- vertrekkend vanuit experimenten fysische verschijnselen en wetmatigheden wetenschappelijk benaderen en toepassen in technologische realisaties
- ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software
- op een gestructureerd inzichtelijke, experimenterende en creatieve wijze probleemoplossend denken en handelen
- inzicht in de onderlinge verwevenheid van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (= STEM)
- handelen vanuit een onderzoekende, probleemoplossende houding
- handelen vanuit een teamgerichte aanpak