TSO Bouwtechnieken

Voor wie?

- je hebt interesse voor technische en praktische vakken bouw
- de technische processen, technologie en realisatietechnieken zijn een uitdaging voor jou
- je wil later leiding geven in de bouwsector

Wat leer je?

- bouwknopen, constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden en materialen onderzoeken en analyseren- uittekenen van plannen en knooppunten in 2D (autocad) en 3D (sketchup)
- opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaam bouwen (o.a. passiefwoning) aan de hand van zelfgemaakte tekeningen en meetstaat (stappenplan, kostprijsberekening)
- informatica en digitale leermiddelen integreren doorheen de gehele opleiding- de werkomgeving veilig organiseren
- door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties je bevindingen bijsturen
- het zelfstandig verwerven van organisatie- en realisatiegerichte competenties (kennis, vaardigheden, attituden), binnen een omschreven opdracht
- een bouwplaats veilig en milieuvriendelijk organiseren