Basismechanica 2e graad

Voor wie?

- je wil de basisvaardigheden van mechanica onder de knie krijgen, dit met het oog op de verschillende vervolgopleidingen in de derde graad
- je wil al doende leren in de werkplaats mechanica, auto of lassen-constructie

Wat leer je?

- basisbegrippen uit de mechanica en elektriciteit
- moderne technologieën binnen het vakgebied mechanica, lassen-constructie, auto of sanitaire installaties
- maken van eenvoudige (constructie)schetsen, tekeninglezen, bematen en het maken van eenvoudige tekeningen met een softwarepakket
- aftekentechnieken toepassen en meetinstrumenten hanteren
- aanleren en praktisch inoefenen van moderne verspaningstechnieken (waaronder zagen, boren, draaien, frezen, CNC) en vormgevingstechnieken
- basisvaardigheden van moderne plaatbewerkings- en verbindingstechnieken (waaronder lassen en solderen) met verschillende soorten materialen
- eenvoudige basishandelingen aan sanitaire installaties
- werken uitvoeren aan energiekringen, waaronder (elektro-)pneumatische installaties en basisbeginselen van autoelektriciteit
- (de-)monteren van verschillende systemen, waaronder (brom-)fietsen en motoren
- onderhoudstechnieken toepassen op diverse systemen
- veilig handelen, zorg dragen voor het milieu en voor de eigen gezondheid en die van anderen

Wat kun je daarna kiezen op Campus VTI?

- auto
- lassen-constructie