TSO Elektromechanica

Voor wie?

- je hebt een voldoende sterke wiskundige basis
- je hebt belangstelling voor een ruime algemene vorming, elektriciteit en mechanica, automatisatie (elektrisch, mechanisch, pneumatisch) een praktische kennis van talen

Wat leer je?

- wiskundig en wetenschappelijk inzicht in elektriciteit en mechanica
- analyseren van en berekeningen uitvoeren in elektromechanische kringen
- elektriciteit: elektrische wetten, elektromagnetisme en elektrostatica, gelijk- en wisselstroom, elektrische installaties in woningen
- mechanica: basiswetten, kennis van materialen, gereedschappen, toestellen, technieken
- een concept ontwerpen, op uitvoerbaarheid controleren, plannen en uitvoeren
- het resultaat van je werk controleren op kwaliteit
- professionele software gebruiken (tijdens het ontwerpen, bij de bediening van machines)