Renovatie Bouw / Hout 7e BSO

Voor wie?

- wie oude, vaak historische gebouwen, wil aanpassen aan de huidige eisen op vlak van isolatie, stabiliteit, duurzaamheid, milieu ...
- wie graag ervaring opdoet via stage en werkplekleren

Wat leer je in het grote aantal praktische vakken?

- volwaardige uitvoeringen van renovatiegerichte bouwuitvoeringen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken
- op een praktische manier kennis maken met de technieken, eigenschappen en mogelijkheden van de materialen waaruit renovaties zijn geconstrueerd
- aandacht hebben voor duurzaam bouwen
- de werkomgeving veilig organiseren en reglementeringen toepassen in overeenstemming met de verkregen opleiding
- begeleid-zelfstandig, realisatiegerichte competenties verwerven en bouwtechnische probleemsituaties oplossen en/of voorkomen
- bijsturen op basis van kwaliteitscontroles en zelfevaluaie
- rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs
- basisbegrippen bedrijfsbeheer en opstellen van een ondernemingsplan
- extra attesteringen of certificaten

Hoe doe je het?

- via oefenopdrachten op school
- via stage op een werf
- via studieweken